Trọng lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng

Bảng trọng lượng quy chuẩn của ống thép mạ kẽm nhúng nóng của Hòa Phát, Việt Đức, SeaH, Vina Pipe để quý khách kham khảo.

BẢNG TRỌNG LƯỢNG CỦA ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HÒA PHÁT, SEAH, VIỆT ĐỨC, VINA PIPE, NHẬT QUANG

ỐNG THÉP

QUY CÁCH

KG/CÂY 6M

Ống 21

1.6 ly

4.642

1.9 ly

5.484

2.1 ly

5.938

2.3 ly

6.435

2.6 ly

7.26

Ống 27

1.6 ly

5.933

1.9 ly

6.961

2.1 ly

7.704

2.3 ly

8.286

2.6 ly

9.36

Ống 34

1.6 ly

7.556

1.9 ly

8.888

2.1 ly

9.762

2.3 ly

10.722

2.5 ly

11.46

2.6 ly

11.886

2.9 ly

13.128

3.2 ly

14.4

Ống 42

1.6 ly

9.617

1.9 ly

11.335

2.1 ly

12.467

2.3 ly

13.56

2.6 ly

15.24

2.9 ly

16.87

3.2 ly

18.6

Ống 49

1.6 ly

11

1.9 ly

12.995

2.1 ly

14.3

2.3 ly

15.59

2.5 ly

16.98

2.6 ly

17.5

2.7 ly

18.14

2.9 ly

19.38

3.2 ly

21.42

3.6 ly

23.71

Ống 60

1.9 ly

16.3

2.1 ly

17.97

2.3 ly

19.612

2.6 ly

22.158

2.7 ly

22.85

2.9 ly

24.48

3.2 ly

26.861

3.6 ly

30.18

4.0 ly

33.1

Ống 76

2.1 ly

22.851

2.3 ly

24.958

2.5 ly

27.04

2.6 ly

28.08

2.7 ly

29.14

2.9 ly

31.368

3.2 ly

34.26

3.6 ly

38.58

4.0 ly

42.4

Ống 90

2.1 ly

26.799

2.3 ly

29.283

2.5 ly

31.74

2.6 ly

32.97

2.7 ly

34.22

2.9 ly

36.828

3.2 ly

40.32

3.6 ly

45.14

4.0 ly

50.22

4.5 ly

55.8

Ống 114

2.5 ly

41.06

2.7 ly

44.29

2.9 ly

47.484

3.0 ly

49.07

3.2 ly

52.578

3.6 ly

58.5

4.0 ly

64.84

4.5 ly

73.2

4.6 ly

78.162

Ống 141

3.96 ly

80.46

4.78 ly

96.54

5.16 ly

103.95

5.56 ly

111.66

6.35 ly

126.8

Ống 168

3.96 ly

96.24

4.78 ly

115.62

5.16 ly

124.56

5.56 ly

133.86

6.35 ly

152.16

Ống 219

3.96 ly

126.06

4.78 ly

151.56

5.16 ly

163.32

5.56 ly

175.68

6.35 ly

199.86

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung