Giá ống kẽm Hòa Phát tháng 08.2020

Bảng báo giá ống tôn kẽm Hòa Phát mới nhất tháng 08.2020. Đơn giá này đã bao gồm thuế VAT 10% và chỉ mang tính chất kham khảo. Quý khách mua hàng với giá tốt vui lòng liên hệ trực tiếp.

ĐƠN GIÁ ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT THÁNG 08/2020 MỚI NHẤT

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH

0,7

2,12

 

0

0,8

2,41

           17.500

42.175

0,9

2,70

           17.500

47.250

1,0

2,99

           17.200

51.428

1,1

3,27

           17.200

56.244

1,2

3,55

           17.200

61.060

1,4

4,10

           17.200

70.520

1,5

4,37

           17.200

75.164

1,8

5,17

           17.200

88.924

1,9

5,48

           17.200

94.325

2,0

5,68

           17.200

97.696

2,1

5,94

           17.200

102.134

ỐNG 27
DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH

0,8

3,06

           17.500

53.550

0,9

3,43

           17.500

60.025

1,0

3,80

           17.200

65.360

1,1

4,16

           17.200

71.552

1,2

4,52

           17.200

77.744

1,4

5,23

           17.200

89.956

1,5

5,58

           17.200

95.976

1,8

6,62

           17.200

113.864

1,9

6,96

           17.200

119.729

2,0

7,29

           17.200

125.388

2,1

7,70

           17.200

132.509

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH

1,0

4,81

           17.200

82.732

1,1

5,27

           17.200

90.644

1,2

5,74

           17.200

98.728

1,4

6,65

           17.200

114.380

1,5

7,10

           17.200

122.120

1,8

8,44

           17.200

145.168

1,9

8,89

           17.200

152.874

2,0

9,32

           17.200

160.304

2,1

9,76

           17.200

167.906

2,3

10,62

           17.200

182.664

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH

1,1

6,69

           17.200

115.068

1,2

7,28

           17.300

125.944

1,4

8,45

           17.300

146.185

1,5

9,03

           17.300

156.219

1,8

10,76

           17.300

186.148

1,9

11,34

           17.300

196.096

2,0

11,90

           17.300

205.870

2,1

12,47

           17.300

215.679

2,3

13,58

           17.300

234.934

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH

1,1

7,65

           17.300

132.345

1,2

8,33

           17.300

144.109

1,4

9,67

           17.300

167.291

1,5

10,34

           17.300

178.882

1,8

12,33

           17.300

213.309

1,9

13,00

           17.300

224.814

2,0

13,64

           17.300

235.972

2,1

14,30

           17.300

247.390

2,3

15,59

           17.300

269.707

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH

1,1

9,57

           17.300

165.561

1,2

10,42

           17.300

180.266

1,4

12,12

           17.300

209.676

1,5

12,96

           17.300

224.208

1,8

15,47

           17.300

267.631

1,9

16,3

           17.300

281.990

2,0

17,13

           17.300

296.349

2,1

17,97

           17.300

310.881

2,3

19,60

           17.300

339.080

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH

1,1

12,13

           17.300

209.849

1,2

13,21

           17.300

228.533

1,4

15,37

           17.300

265.901

1,5

16,45

           17.300

284.585

1,8

19,66

           17.300

340.118

2,0

21,78

           17.300

376.794

2,1

22,85

           17.300

395.322

2,3

24,95

           17.300

431.635

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH

1,4

18,00

           17.300

311.400

1,5

19,27

           17.300

333.371

1,8

23,04

           17.300

398.592

2,0

25,54

           17.300

441.842

2,1

26,79

           17.300

463.467

2,3

29,27

           17.300

506.371

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH

1,5

24,86

           17.300

430.078

1,8

29,75

           17.300

514.675

2,0

33,00

           17.300

570.900

1,9

31,38

           17.300

542.874

2,1

34,62

           17.300

598.926

2,3

37,84

           17.300

654.632

 

 

 

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung