Bảng giá ống kẽm nhúng nóng hòa phát tháng 08/2019

Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá bán lẻ ống kẽm nhúng nóng hòa phát mới nhất ngày 01/08/2019. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, để có đơn giá tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo.

BÁO GIÁ ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG MỚI NHẤT THÁNG 08/2019

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (ĐK TRONG)

1.6

4.642

25,600

118,835

1.9

5.484

24,600

134,906

2.1

5.938

24,000

142,512

2.3

6.435

24,000

154,440

2.6

7.26

24,000

174,240

ỐNG 27
DN 26.65 (ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)

1.6

5.933

25,600

151,885

1.9

6.961

24,600

171,241

2.1

7.704

24,000

184,896

2.3

8.286

24,000

198,864

2.6

9.36

24,000

224,640

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)

1.6

7.556

25,600

193,434

1.9

8.888

24,600

218,645

2.1

9.762

24,000

234,288

2.3

10.722

24,000

257,328

2.5

11.46

24,000

275,040

2.6

11.886

24,000

285,264

2.9

13.128

24,000

315,072

3.2

14.4

24,000

345,600

3.6

16.2

24,000

388,800

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)

1.6

9.617

25,600

246,195

1.9

11.335

24,600

278,841

2.1

12.467

24,000

299,208

2.3

13.56

24,000

325,440

2.6

15.24

24,000

365,760

2.9

16.87

24,000

404,880

3.2

18.6

24,000

446,400

3.6

20.56

24,000

493,440

4.0

22.61

24,000

542,640

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)

1.6

11

25,600

281,600

1.9

12.995

24,600

319,677

2.1

14.3

24,000

343,200

2.3

15.59

24,000

374,160

2.5

16.98

24,000

407,520

2.9

19.38

24,000

465,120

3.2

21.42

24,000

514,080

3.6

23.71

24,000

569,040

4.0

26.1

24,000

626,400

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)

1.9

16.3

24,600

400,980

2.1

17.97

24,000

431,280

2.3

19.612

24,000

470,688

2.6

22.158

24,000

531,792

2.9

24.48

24,000

587,520

3.2

26.861

24,000

644,664

3.6

30.18

24,000

724,320

4

33.1

24,000

794,400

4.5

36.89

24,000

885,360

5.0

40.62

24,000

974,880

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)

2.1

22.851

24,000

548,424

2.3

24.958

24,000

598,992

2.5

27.04

24,000

648,960

2.7

29.14

24,000

699,360

2.9

31.368

24,000

752,832

3.2

34.26

24,000

822,240

3.6

38.58

24,000

925,920

4

42.4

24,000

1,017,600

4.5

47.34

24,000

1,136,160

5.0

52.23

24,000

1,253,520

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)

2.1

26.799

24,000

643,176

2.3

29.283

24,000

702,792

2.5

31.74

24,000

761,760

2.7

34.22

24,000

821,280

2.9

36.828

24,000

883,872

3.2

40.32

24,000

967,680

3.6

45.14

24,000

1,083,360

4

50.22

24,000

1,205,280

4.5

55.8

24,000

1,339,200

5.0

61.63

24,000

1,479,120

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)

2.5

41.06

24,000

985,440

2.7

44.29

24,000

1,062,960

2.9

47.484

24,000

1,139,616

3

49.07

24,000

1,177,680

3.2

52.578

24,000

1,261,872

3.6

58.5

24,000

1,404,000

4

64.84

24,000

1,556,160

4.5

73.2

24,000

1,756,800

5.0

80.27

24,000

1,926,480

ỐNG 141
DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)

3.96

80.46

24,300

1,955,178

4.78

96.54

24,300

2,345,922

5.16

103.95

24,300

2,525,985

5.56

111.66

24,300

2,713,338

6.35

126.8

24,300

3,081,240

ỐNG 168
DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)

3.96

96.24

24,300

2,338,632

4.78

115.62

24,300

2,809,566

5.16

124.56

24,300

3,026,808

5.56

133.86

24,300

3,252,798

6.35

152.16

24,300

3,697,488

ỐNG 219
DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)

3.96

126.06

24,300

3,063,258

4.78

151.56

24,300

3,682,908

5.16

163.32

24,300

3,968,676

5.56

175.68

24,300

4,269,024

6.35

199.86

24,300

4,856,598

Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá bán lẻ ống kẽm nhúng nóng hòa phát mới nhất ngày 01/08/2019. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, để có đơn giá tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo.

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung