Bảng báo giá ống kẽm nhúng nóng Hòa Phát 2019

Đơn giá ống kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất tháng 07/2019, bảng báo giá này đã bao gồm thuế VAT. Giá có thể thương lượng tùy thuộc vào từng đơn hàng. Hàng mới 100%, có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa. Để có đơn giá tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại, mail hoặc Zalo.

BÁO GIÁ ỐNG KẼM NHÚNG NÓNG MỚI NHẤT THÁNG 07/2019

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (ĐK TRONG)

1.6

4.642

25,800

119,764

1.9

5.484

24,800

136,003

2.1

5.938

24,200

143,700

2.3

6.435

24,200

155,727

2.6

7.26

24,200

175,692

ỐNG 27
DN 26.65 (ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)

1.6

5.933

25,800

153,071

1.9

6.961

24,800

172,633

2.1

7.704

24,200

186,437

2.3

8.286

24,200

200,521

2.6

9.36

24,200

226,512

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)

1.6

7.556

25,800

194,945

1.9

8.888

24,800

220,422

2.1

9.762

24,200

236,240

2.3

10.722

24,200

259,472

2.5

11.46

24,200

277,332

2.6

11.886

24,200

287,641

2.9

13.128

24,200

317,698

3.2

14.4

24,200

348,480

3.6

16.2

24,200

392,040

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)

1.6

9.617

25,800

248,119

1.9

11.335

24,800

281,108

2.1

12.467

24,200

301,701

2.3

13.56

24,200

328,152

2.6

15.24

24,200

368,808

2.9

16.87

24,200

408,254

3.2

18.6

24,200

450,120

3.6

20.56

24,200

497,552

4.0

22.61

24,200

547,162

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)

1.6

11

25,800

283,800

1.9

12.995

24,800

322,276

2.1

14.3

24,200

346,060

2.3

15.59

24,200

377,278

2.5

16.98

24,200

410,916

2.9

19.38

24,200

468,996

3.2

21.42

24,200

518,364

3.6

23.71

24,200

573,782

4.0

26.1

24,200

631,620

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)

1.9

16.3

24,800

404,240

2.1

17.97

24,200

434,874

2.3

19.612

24,200

474,610

2.6

22.158

24,200

536,224

2.9

24.48

24,200

592,416

3.2

26.861

24,200

650,036

3.6

30.18

24,200

730,356

4

33.1

24,200

801,020

4.5

36.89

24,200

892,738

5.0

40.62

24,200

983,004

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)

2.1

22.851

24,200

552,994

2.3

24.958

24,200

603,984

2.5

27.04

24,200

654,368

2.7

29.14

24,200

705,188

2.9

31.368

24,200

759,106

3.2

34.26

24,200

829,092

3.6

38.58

24,200

933,636

4

42.4

24,200

1,026,080

4.5

47.34

24,200

1,145,628

5.0

52.23

24,200

1,263,966

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)

2.1

26.799

24,200

648,536

2.3

29.283

24,200

708,649

2.5

31.74

24,200

768,108

2.7

34.22

24,200

828,124

2.9

36.828

24,200

891,238

3.2

40.32

24,200

975,744

3.6

45.14

24,200

1,092,388

4

50.22

24,200

1,215,324

4.5

55.8

24,200

1,350,360

5.0

61.63

24,200

1,491,446

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)

2.5

41.06

24,200

993,652

2.7

44.29

24,200

1,071,818

2.9

47.484

24,200

1,149,113

3

49.07

24,200

1,187,494

3.2

52.578

24,200

1,272,388

3.6

58.5

24,200

1,415,700

4

64.84

24,200

1,569,128

4.5

73.2

24,200

1,771,440

5.0

80.27

24,200

1,942,534

ỐNG 141
DN 141.3 (ĐK NGOÀI)
DN 125 (ĐK TRONG)

3.96

80.46

24,500

1,971,270

4.78

96.54

24,500

2,365,230

5.16

103.95

24,500

2,546,775

5.56

111.66

24,500

2,735,670

6.35

126.8

24,500

3,106,600

ỐNG 168
DN 168.3 (ĐK NGOÀI)
DN 150 (ĐK TRONG)

3.96

96.24

24,500

2,357,880

4.78

115.62

24,500

2,832,690

5.16

124.56

24,500

3,051,720

5.56

133.86

24,500

3,279,570

6.35

152.16

24,500

3,727,920

ỐNG 219
DN 219.1 (ĐK NGOÀI)
DN 200 (ĐK TRONG)

3.96

126.06

24,500

3,088,470

4.78

151.56

24,500

3,713,220

5.16

163.32

24,500

4,001,340

5.56

175.68

24,500

4,304,160

6.35

199.86

24,500

4,896,570

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung