Báo giá thép hộp vuông đen Hoà Phát 2019

Bảng báo giá bán lẻ thép vuông đen Hoà Phát mới nhất tháng 06/2019. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Quý khách vui long liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc zalo để chúng tôi gửi đơn giá tốt nhất cho từng đơn hang cụ thể.

BẢNG BÁO GIÁ THÉP VUÔNG ĐEN HOÀ PHÁT THÁNG 06/2019

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

Vuông đen 14 x 14

0.7

1.74

                 -  

0

0.8

1.97

                 -  

0

0.9

2.19

                 -  

0

1.0

2.41

                 -  

0

1.1

2.63

           18,500

48,655

1.2

2.84

           18,500

52,540

1.4

3.25

           18,200

59,150

1.5

3.45

           17,400

60,030

1.8

4.02

           17,400

69,948

2.0

4.37

           17,200

75,164

Vuông đen 16 x 16

0.7

2.00

                 -  

0

0.8

2.27

                 -  

0

0.9

2.53

                 -  

0

1.0

2.79

                 -  

0

1.1

3.04

           18,500

56,240

1.2

3.29

           18,500

60,865

1.4

3.78

           18,200

68,796

1.5

4.01

           17,400

69,774

1.8

4.69

           17,400

81,606

2.0

5.12

           17,200

88,064

Vuông đen 20 x 20

0.7

2.53

                 -  

0

0.8

2.87

                 -  

0

0.9

3.21

                 -  

0

1.0

3.54

                 -  

0

1.1

3.87

           18,500

71,595

1.2

4.20

           18,500

77,700

1.4

4.83

           18,200

87,906

1.8

6.05

           17,400

105,270

2

6.63

           17,200

114,036

Vuông đen 25 x 25

0,7

3.19

 

0

0,8

3.62

 

0

0,9

4.06

 

0

1.0

4.48

 

0

1.1

4.91

           18,500

90,835

1,2

5.33

           18,500

98,605

1,4

6.15

           18,200

111,930

1,8

7.75

           17,400

134,850

2.0

8.52

           17,200

146,544

Vuông đen 30 x 30

0.7

3.85

 

0

0.8

4.38

 

0

0.9

4.90

 

0

1.0

5.43

 

0

1.1

5.94

           18,500

109,890

1.2

6.46

           18,500

119,510

1.4

7.47

           18,200

135,954

1.8

9.44

           17,400

164,256

2.0

10.40

           17,200

178,880

2.3

11.80

           17,200

202,960

2.5

12.72

           17,200

218,784

3.0

14.92

           17,200

256,624

Vuông đen 40 x 40

0.9

6.60

 

0

1.0

7.31

 

0

1.1

8.02

           18,500

148,370

1.2

8.72

           18,500

161,320

1.4

10.11

           18,200

184,002

1.8

12.83

           17,400

223,242

2.0

14.17

           17,200

243,724

2.3

16.14

           17,200

277,608

2.5

17.43

           17,200

299,796

2.8

19.33

           17,200

332,476

3.0

20.57

           17,200

353,804

Vuông đen 50 x 50

1.0

9.19

 

0

1.1

10.09

           18,500

186,665

1.2

10.98

           18,500

203,130

1.4

12.74

           18,200

231,868

1.8

16.22

           17,400

282,228

2.0

17.94

           17,200

308,568

2.3

20.47

           17,200

352,084

2.5

22.14

           17,200

380,808

2.8

24.60

           17,200

423,120

3.0

26.23

           17,200

451,156

3.2

27.83

           17,200

478,676

3.5

30.20

           17,200

519,440

4.0

34.51

           17,200

593,572

Vuông đen 60 x 60

1.0

11.08

 

0

1.1

12.16

           18,500

224,960

1.2

13.24

           18,500

244,940

1.4

15.38

           18,200

279,916

1.8

19.61

           17,400

341,214

2.0

21.7

           17,200

373,240

2.3

24.80

           17,200

426,560

2.5

26.85

           17,200

461,820

2.8

29.88

           17,200

513,936

3.0

31.88

           17,200

548,336

3.2

33.86

           17,200

582,392

3.5

36.79

           17,200

632,788

4.0

41.56

           17,200

714,832

Vuông đen 75 x 75

1.4

19.34

           18,200

351,988

1.8

24.70

           17,400

429,780

2.0

27.36

           17,200

470,592

2.3

31.30

           17,200

538,360

2.5

33.91

           17,200

583,252

2.8

37.79

           17,200

649,988

3.0

40.36

           17,200

694,192

3.2

42.90

           17,200

737,880

3.5

46.69

           17,200

803,068

4.0

52.90

           17,200

909,880

Vuông đen 90 x 90

1.4

23.30

           18,200

424,060

1.8

29.79

           17,400

518,346

2.0

33.01

           17,200

567,772

2.3

37.80

           17,200

650,160

2.5

40.98

           17,200

704,856

2.8

45.70

           17,200

786,040

3.0

48.83

           17,200

839,876

3.2

51.94

           17,200

893,368

3.5

56.58

           17,200

973,176

4.0

64.21

           17,200

1,104,412

Vuông đen 100 x 100

1.8

33.18

           17,400

577,332

2.0

36.78

           17,200

632,616

2.3

42.14

           17,200

724,808

2.5

45.69

           17,200

785,868

2.8

50.98

           17,200

876,856

3.0

54.49

           17,200

937,228

3.2

57.97

           17,200

997,084

3.5

63.17

           17,200

1,086,524

3.8

68.33

           17,200

1,175,276

4.0

71.74

           17,200

1,233,928

4.5

80.20

           17,200

1,379,440

Vuông đen 150 x 150

1.8

50.14

           18,900

947,646

2.0

55.62

           18,900

1,051,218

2.5

69.24

           18,900

1,308,636

2.8

77.36

           18,900

1,462,104

3.0

82.75

           18,900

1,563,975

3.2

88.12

           18,900

1,665,468

3.5

96.14

           18,900

1,817,046

3.8

104.12

           18,900

1,967,868

4.0

109.42

           18,900

2,068,038

4.5

122.59

           18,900

2,316,951

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung