Bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát 2020-Ống tôn kẽm

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 ống thép mạ kẽm Hòa Phát tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Sau đây là bảng báo gía bán lẻ mới nhất tháng 06.2020 đã bao gồm thuế VAT để quý khách kham khảo.

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM TÔN CUỐN HÒA PHÁT THÁNG 06.2020

Quy cách

Độ dày (mm)

Tỉ trọng kg/cây 6m

Đơn giá
đồng/kg

Đơn giá/cây 6m

ỐNG 21
DN 21.2 (ĐK NGOÀI)
DN 15 (DK TRONG)
1/2 INCH

0,7

2,12

 

0

0,8

2,41

 

0

0,9

2,70

 

0

1,0

2,99

           17.300

51.727

1,1

3,27

           17.300

56,571

1,2

3,55

           17.300

61.415

1,4

4,10

           17.300

70.930

1,5

4,37

           17.300

75.601

1,8

5,17

           17.300

89.441

1,9

5,48

           17.300

94.873

2,0

5,68

           17.300

98.264

2,1

5,94

           17.300

102.727

ỐNG 27
DN 26.65 ĐK NGOÀI)
DN 20 (ĐK TRONG)
3/4 INCH

0,8

3,06

           17.300

52.938

0,9

3,43

           17.300

59.339

1,0

3,80

           17.300

65.740

1,1

4,16

           17.300

71.968

1,2

4,52

           17.300

78.196

1,4

5,23

           17.300

90.479

1,5

5,58

           17.300

96.534

1,8

6,62

           17.300

114.526

1,9

6,96

           17.300

120.425

2,0

7,29

           17.300

126.117

2,1

7,70

           17.300

133.279

ỐNG 34
DN 33.5 (ĐK NGOÀI)
DN 25 (ĐK TRONG)
1 INCH

1,0

4,81

           17.300

83.213

1,1

5,27

           17.300

91.171

1,2

5,74

           17.300

99.302

1,4

6,65

           17.300

115.045

1,5

7,10

           17.300

122.830

1,8

8,44

           17.300

146.012

1,9

8,89

           17.300

153.762

2,0

9,32

           17.300

161.236

2,1

9,76

           17.300

168.883

2,3

10,62

           17.300

183.726

ỐNG 42
DN 42.2 (ĐK NGOÀI)
DN 32 (ĐK TRONG)
1 1/4 INCH

1,1

6,69

           17.300

115.737

1,2

7,28

           17.300

125.944

1,4

8,45

           17.300

146.185

1,5

9,03

           17.300

156.219

1,8

10,76

           17.300

186.148

1,9

11,34

           17.300

196.096

2,0

11,90

           17.300

205.870

2,1

12,47

           17.300

215.679

2,3

13,58

           17.300

234.934

ỐNG 49
DN 48.1 (ĐK NGOÀI)
DN 40 (ĐK TRONG)
1 1/2 INCH

1,1

7,65

           17.300

132.345

1,2

8,33

           17.300

144.109

1,4

9,67

           17.300

167.291

1,5

10,34

           17.300

178.882

1,8

12,33

           17.300

213.309

1,9

13,00

           17.300

224.814

2,0

13,64

           17.300

235.972

2,1

14,30

           17.300

247.390

2,3

15,59

           17.300

269.707

ỐNG 60
DN 59.9 (ĐK NGOÀI)
DN 50 (ĐK TRONG)
2 INCH

1,1

9,57

           17.300

165.561

1,2

10,42

           17.300

180.266

1,4

12,12

           17.300

209.676

1,5

12,96

           17.300

224.208

1,8

15,47

           17.300

267.631

1,9

16,3

           17.300

281.990

2,0

17,13

           17.300

296.349

2,1

17,97

           17.300

310.881

2,3

19,60

           17.300

339.080

ỐNG 76
DN 75.6 (ĐK NGOÀI)
DN 65 (ĐK TRONG)
2 1/2 INCH

1,1

12,13

           17.300

209.849

1,2

13,21

           17.300

228,533

1,4

15,37

           17.300

265.901

1,5

16,45

           17.300

284.585

1,8

19,66

           17.300

340.118

2,0

21,78

           17.300

376.794

2,1

22,85

           17.300

395.322

2,3

24,95

           17.300

431,635

ỐNG 90
DN 88.3 (ĐK NGOÀI)
DN 80 (ĐK TRONG)
3 INCH

1,4

18,00

           17.300

311.400

1,5

19,27

           17.300

333.371

1,8

23,04

           17.300

398.592

2,0

25,54

           17.300

441.842

2,1

26,79

           17.300

463.467

2,3

29,27

           17.300

506.371

ỐNG 114
DN 114.3 (ĐK NGOÀI)
DN 100 (ĐK TRONG)
4 INCH

1,5

24,86

           17.300

430.078

1,8

29,75

           17.300

514.675

2,0

33,00

           17.300

570.900

1,9

31,38

           17.300

542.874

2,1

34,62

           17.300

598.926

2,3

37,84

           17.300

654.632

 

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung